Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu

1. Chính sách bảo mật thanh toán

Hệ thống thanh toán thẻ trên website Induguna Vina được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ("Đối tác cổng thanh toán"), theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Indoguna Vina đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác cổng thanh toán.

Ngoài ra, Indoguna Vina cũng có các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán riêng đảm bảo an toàn thông tin thanh toán của khách hàng.

2. Chính sách an toàn thông tin

2.1. Mục đích nộp đơn

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này ("Chính sách") nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân tham gia truy cập và /hoặc giao dịch trên trang web Indoguna Vina thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thực phẩm và Dịch vụ Indoguna Vina .

Chính sách này mô tả cách Indoguna Vina tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Indoguna Vina.

Việc Khách hàng tiếp cận hoặc thực hiện các giao dịch trên Indoguna Vina có nghĩa là Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, bao gồm các phiên bản sửa đổi và bổ sung của Chính sách. Phiên bản sửa đổi của Chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực kể từ ngày các sửa đổi, bổ sung chính sách được công bố trên Indoguna Vina.

2.2. Quy định

a. Về thu thập thông tin

Khi Khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Indoguna Vina, thỉnh thoảng, Khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết để thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản ("Thông tin khách hàng").

b. Về lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin khách hàng, cũng như thông tin trao đổi giữa Khách hàng và Indoguna Vina, được hệ thống của Indoguna Vina lưu giữ và giữ bí mật, thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng sẽ được các đối tác cổng thanh toán của Indoguna Vina giữ bí mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

Thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được bảo vệ bởi đối tác cổng thanh toán của Indoguna Vina theo tiêu chuẩn quốc tế. Indoguna Vina không cho phép bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin khách hàng trên trang web của Indoguna Vina.

c. Về liên kết với các trang web khác

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu Indoguna Vina trên các trang web khác trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Indoguna Vina.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khi Khách hàng truy cập Indoguna Vina từ các trang web khác ngoài trang web chính thức của Indoguna Vina.

d. Chia sẻ thông tin khách hàng

Indoguna Vina không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ đối tác vận chuyển để thực hiện giao hàng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Ngoài các trường hợp trên, Indoguna Vina sẽ thông báo cụ thể cho Khách hàng khi có yêu cầu công bố thông tin khách hàng cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, Indoguna Vina cam kết chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi có sự đồng ý của Khách hàng.